czwartek, 4 lutego 2021

Zaproszenie na warsztaty on-line.


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki (Oddziały Krakowski i Bielski) zapraszają nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty.

Temat:

Nauczyciel matematyki w obliczu zmian w egzaminie ósmoklasisty 2021  


Miejsce:      platforma Microsoft Teams


Termin 1:     16 lutego 2021r. godz. 15.30 – 18.00

Zapisy 1:      poprzez link


Termin 2:     23 lutego 2021r. godz. 15.30 – 18.00

Zapisy 2:      poprzez link


Zapewne każdy nauczyciel miał już okazję zapoznać się z rozporządzeniem i zna obowiązujące w tym roku założenia. Lecz czy zastosowanie tej teorii w praktyce jest takie oczywiste i łatwe? Wszyscy mamy sporo dylematów i wątpliwości. Uznaliśmy, że stworzenie przestrzeni do rozmowy z innymi nauczycielami może pomóc nam wszystkim w lepszym przygotowaniu uczniów do tegorocznego egzaminu. Podzielimy się naszymi refleksjami i pomysłami, ale liczymy także na Państwa propozycje.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki co roku w styczniu publikuje na swojej stronie internetowej arkusze próbnych egzaminów zewnętrznych. Na rok 2021 przygotowaliśmy testy, które są zgodne z obowiązującymi w tym roku wymaganiami egzaminacyjnymi.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których:

- zastanowimy się nad tym, czego NIE zmieniono – czyli przeanalizujemy wymagania ogólne (Marek Legutko / Halina Pulchny),

- dokonamy przeglądu przygotowanych przez nas zadań i przedyskutujemy ich zgodność z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi w tym roku (Magdalena Glac i Katarzyna Parcia),

- omówimy różne sposoby rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (Halina Pulchny),

- udostępnimy gotowy arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty zgodny z obecnymi wytycznymi CKE.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale i materiały. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń - linki powyżej.

Liczba uczestników jest ograniczona (30 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz