czwartek, 23 lutego 2017

Walne Zgromadzenie Członków Bielskiego Oddziału SNM

Zarząd Bielskiego Oddziału SNM serdecznie zaprasza wszystkich członków naszego oddziału
 na Walne Zgromadzenie, podczas którego przedstawimy sprawozdanie z pracy za rok 2016, 
oraz plany na rok następny.


Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 r. o godzinie 19:00 - jako ostatni punkt programu 
Bielskich Warsztatów Matematycznych "Byliśmy we Wrocławiu".

Zaproszenie - WARSZTATY MATEMATYCZNE

Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
oraz
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

serdecznie zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na:

XXVI Bielskie Warsztaty Matematyczne 
„Byliśmy … we Wrocławiu”


TERMIN:             3 marca 2017r. (piątek), godz. 15:00 – 19:00
MIEJSCE:            Bielsko – Biała, ul. Legionów 25 – budynek RODN „WOM”


Chcemy podzielić się naszymi wrażeniami z Krajowej Konferencji SNM, która w tym roku odbywała się we Wrocławiu pod hasłem „MATEMATYKA – LUBIĘ TO!”.


Podczas wykładu i dwóch sesji warsztatowych opowiemy o  zmianach, które są przed nami … ale też, a może przede wszystkim, o ciekawych pomysłach, nowych pomocach dydaktycznych, sposobach na wspieranie ucznia oraz rozbudzanie w nim ciekawości i fascynacji. Tak, aby nasi uczniowie słysząc hasło „Matematyka” mówili „Lubię to!”