piątek, 23 marca 2018

... kolejne Bielskie Warsztaty Matematyczne za namiKolejne – już XXVII – Bielskie Warsztaty Matematyczne za nami. W tym roku na wyjątkową atmosferę wpływ mieli niezwykli goście, czyli uczniowie nagrodzeni w konkursie matematyczno – plastycznym „Od 1 do ∞ … czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań”. Towarzyszyli im dumni rodzice oraz nauczyciele.
Rozdanie nagród dostarczyło, szczególnie młodszym uczestnikom, sporo emocji. Nie był to jednak koniec niespodzianek, bo można jeszcze było poszukać swojej pracy na wystawie, wśród 28 najlepszych, oraz wziąć udział w warsztatach i zagrać w różne ciekawe gry.