zarząd


Władze Bielskiego Oddziału SNM w latach 2019 - 2022
ZARZĄD:

Magdalena Glac - przewodnicząca
Alicja Krzempek - wiceprzewodnicząca
Katarzyna Parcia - sekretarz
Aneta Pasierbek - skarbnik
Halina Babik-Dziedzic - członek
Agnieszka Gutka - członek
Jolanta Wilmanowicz - członekKOMISJA REWIZYJNA:

Renata Kwapisz - przewodnicząca
Małgorzata Głąb-Likus - wiceprzewodnicząca
Krystyna Barteczko-Chrapek - członekWładze Bielskiego Oddziału SNM w latach 2016 - 2019

Zarząd:

przewodnicząca: Magdalena Glac
v-ce przewodnicząca: Alicja Krzempek
sekretarz: Mariola Maryszewska-Kwaśny
skarbnik: Aneta Pasierbek
członkowie: Krystyna Barteczko-Chrapek

Komisja Rewizyjna:

przewodnicząca: Agnieszka Gutka
v-ce przewodnicząca: Małgorzata Głąb-Likus 
członek: Renata Kwapisz