origami

Bielskie Spotkania Sympatyków Origami

Od listopada 2010 roku spotykają się w Bielsku-Białej co miesiąc sympatycy origami. Dzielą się doświadczeniami dotyczącymi zastosowania techniki origami w procesie uczenia się i nauczania matematyki, na zajęciach pozalekcyjnych, świetlicowych, artystycznych, poznają nowe modele, doskonalą swoje umiejętności. Działania grupy są dokumentowane na blogu:Koordynatorki spotkań: Alicja Krzempek, Mariola Maryszewska-Kwaśny