zarząd

Zarząd Bielskiego Oddziału SNM
2016 - 2019

przewodnicząca: Magdalena Glac
v-ce przewodnicząca: Alicja Krzempek
sekretarz: Mariola Maryszewska-Kwaśny
skarbnik: Aneta Pasierbek
członkowie: Krystyna Barteczko-Chrapek

Komisja Rewizyjna Bielskiego Oddziału SNM

przewodnicząca: Agnieszka Gutka
v-ce przewodnicząca: Małgorzata Głąb-Likus 
członek: Renata Kwapisz